دعوی ابطال نقل و انتقال سهام چه زمانی مطرح می شود؟

نقل و انتقال سهام با توجه به نوع  شرکت ها که سهامی باشد یا محدود یا تضامنی و یا تعاونی متفاوت است. چرا که با توجه به قانون تجارت ما با دو دسته از شرکت ها مواجه ایم، شرکت های اشخاص که شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و نسبی از...
ادامه مطلب
بالا