وکیل ثبت نکاح

انواع نکاح نکاح دو نوع است نکاح دائم و موقتمقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام...
ادامه مطلب
بالا