جرم آتش زدن و تخریب در قانون

جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این مواد ذکر شده است :511 و 512،  543 تا 564 و 675 تا 688 . در هرکدام از این مواد به یکی از انواع تخریب و احراق اشاره شده است که برخی از آن‌ها منجر به شدیدتر شدن مجازات میباشد. در سایر...
ادامه مطلب
بالا