وکیل اسیدپاشی

اسید پاشی از جمله جرایمی است که همواره مورد نفرت عموم افراد جامعه و از جرایم علیه نظم و آرامش جامعه تلقی می شود. بزه دیده جرم اسید پاشی غالبا بانوان هستند.در جرم اسید پاشی علاوه بر آسیب ها و صدمه های جسمانی، شخص بزه دیده تا...
ادامه مطلب
بالا