دادگاه خانواده

نفقه بعد از طلاق

نفقه بعد از طلاق چقدر است یکی از مهمترین حقوقی که زنان مشمول آن می‌شوند عبارت است از حق نفقه. مرد همواره در دوران زندگی خویش مکلف است که نفقهٔ فرزندان و همسر خویش را بپردازد. طبق بند ۱ شروط ضمن عقد نکاح، در صورتی که شوهر...
ادامه مطلب
بالا