برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.

وکیل سرپرستی در مشهد

نصب و عزل قیم

* در قوانین اسلام باید برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب شود، و قیم وی نیز باید مسلمان “وکیل قیم در مشهد” باشد.

 

* قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد “وکیل قیمومت در مشهد” ؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان “وکیل سرپرستی در مشهد” شوند.

* قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است “وکیل وصیت در مشهد” ، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین” وکیل قیم در مشهد” کرد.

* مطابق ماده 1231 قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” شوند:

١- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت” وکيل حقوقی در مشهد” هستند.

٢- کسانی که به علت ارتکاب جنایت “وکیل جنایی در مشهد” یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: ١-سرقت – “وکیل سرقت در مشهد” ٢-خیانت در امانت-” وکیل خیانت در امانت در مشهد” ٣-کلاهبرداری- “وکیل کلاهبرداری در مشهد” ۴-اختلاس-“وکیل اختلاس در مشهد” ۵-هتک ناموس یا منافیات عفت- “وکیل کیفری در مشهد ” ۶-جنحه نسبت به اطفال- “وکیل اطفال در مشهد” ٧-ورشکستگی به تقصیر “وکیل ورشکستگی در مشهد” .

٣– کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر “وکیل ورشکستگی در مشهد” و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده” وکیل مدیرتصفیه در مشهد” است.

۴– کسانی که معروف به فساد اخلاق” وکیل خوب در مشهد” باشند.

۵– کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته” وکیل محجوران در مشهد” باشد.

* خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود” وکیل قیم در مشهد” و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد “وکیل قیمومیت در مشهد” کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم “وکیل سرپرستی در مشهد” است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم “وکیل حقوقی در مشهد” است.

* برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».

*موارد تعیین قیم مطابق قانون مدنی
به موجب ماده 1218 قانون مدنی ” برای اشخاص ذیل نصب قیم” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “می شود :

١. برای صغاری که ولی خاص ندارند.

٢. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته” وکیل خوب در مشهد “باشند.

٣. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد “بهترین وکیل در مشهد” .

*تحلیل وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خوب مشهد از ماده 1218 موارد تعیین قیم عبارتند از اینکه :

١. اشخاص صغیری که ولی خاص ندارند . مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ‘ولی خاص’ به پدر یا جد پدری گفته “وکیل ولایت در مشهد” می شود . بعلاوه اینکه ، هر کدام از پدر یا جد پدری نیز می توانند برای بعد از فوت خود نیز شخصی را به عنوان وصی “وکیل وصیت در مشهد” برای اداره امور محجور تعیین “وکیل محجورین در مشهد” کنند که در صورت عدم تعیین ، باید از طرف دادگاه برای اداره امور صغیر قیم تعیین “وکیل قیم در مشهد” شود .
بنابراین ، در صورتی که پدر یا جد پدری فوت کرده باشند و شخصی را برای وصایت تعیین نکرده باشند ، باید قیم تعیین “وکیل قیمومیت در مشهد “شود .

٢. شخصی که بعد از رسیدن به سن بلوغ سفیه شده “وکیل محجوران در مشهد” است ، اعم از اینکه پدر یا جد پدری یا وصی “وکیل وصیت نامه در مشهد” منصوب داشته باشد یا نه ، همچنین برای شخصی که پیش از رسیدن به سن بلوغ سفیه بوده “وکیل خوب در مشهد “و ولی خاص ( پدر ، جد پدری و وصی ) نداشته باشد “وکیل ولایت در مشهد” نیز باید قیم تعیین کرد .

٣. شخصی که پس از رسیدن به سن بلوغ دچار حالت جنون یا دیوانگی شده اعم از اینکه ولی خاص داشته باشد یا خیر ،”بهترین وکیل مشهد”، همچنین شخصی که جنون او متصل به زمان کودکی او بوده و ولی خاص نداشته باشد “بهترین وکیل در مشهد “. بدین ترتیب اگر محجور بعد از رسیدن به سن بلوغ مبتلا به جنون یا سَفَه شود “وکیل محجوران در مشهد” و این حالت بعد از بلوغ نیز ادامه داشته باشد “وکیل حقوقی در مشهد” ، در صورت داشتن ولی خاص ، ولایت او بعد از بلوغ ادامه پیدا “وکیل ولایت در مشهد “می کند .

* اجرت قیم >>>

قیم می‌تواند برای وظایف قیومیت ،دستمزد و اجرت مناسبی را با توجه به نظر دادستان” وکیل دادگستری در مشهد” از اموال محجور دریافت کند.

*برای مشخص کردن و تعیین دستمزد و اجرت قیم باید به سه نکته توجه داشت :

۱- کمیت و کیفیت انجام تعهد کفیل “وکیل کفالت در مشهد” در مدیریت اموال و نگهداری از فرد محجور.

۲- شرایط محلی که محل سکونت محجور در آن واقع شده است” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” و مسائل مربوط به قیمومت در آنجا صورت “وکیل حقوقی در مشهد” می پذیرد .

۳- درامد محجور.

* وظایف قیم >>>

وظایف قیم طبق قانون مدنی و مواد ۱۲۳۵ به بعد از منظر وکیل خوب حقوقی مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، در دو بخش خواهد بود :

١- مواردی که نیازی نیست که به تصویب و تأیید دادستان برسد.
از جمله : دخل و تصرف در دارایی ها و اموال منقول محجور “وکیل اموال در مشهد” و با کسب اجازه از دادستان در اموال غیر منقول محجور “وکیل محجوران در مشهد” ، نگهداری از فرد تحت قیومیت و نمایندگی او، رعایت مصلحت و غبطه محجور پیش از شروع کردن به انجام اقدامات، فروش اموال فاسد شدنی با رعایت مصلحت محجور “وکیل خانواده در مشهد “، اهمیت دادن و مراقبت نسبت به بهداشت و درمان بیماری های فرد محجور، محافظت و نگه داری از اموال واسناد قیمتی محجور “وکیل خانواده در مشهد” با نظارت دادستان.

* عزل قیم >>>

الف) مطابق ماده‌ی 1248 ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

١– اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده “وکیل خیانت در امانت در مشهد” و یا این صفت از او سلب شود.

٢– اگر قیم مرتكب جنایت “وکیل جنائی در مشهد “و یا مرتكب یكی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد:
سرقت ،خیانت درامانت ،كلاهبرداری ،اختلاس ،هتك ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگی به تقصیر یا تقلب” وکیل ورشکستگی در مشهد” .

٣– اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود “وکیل زندانیان در مشهد” و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره “وکیل کارمندان در مشهد” كند.

۴– اگر قیم ورشكسته اعلان “وکیل قیم در مشهد” شود.

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها

بالا