تقسیم‌بندی جرایم مرتبط با مواد مخدر

الف – جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است. دادگاه با توجه به نوع مواد مخدر، میزان، سابقه محکوم، نحوه دستگیری مجرم، همکاری او و...
ادامه مطلب
وکیل مواد مخدر

آیا اعتیاد جرم است؟

در پاسخ به این سوال ابتدا باید گفت بله اعتیاد هنوز هم جرم است و معتاد مجرم. بنابر ماده (۱) بند (۵) قانون مبارزه با مواد مخدر، استعمال مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، جرم محسوب شده مگر در مواردی...
ادامه مطلب
وکیل مواد مخدر

بهترین وکیل مواد مخدر کیست

وکیل مواد مخدر وکیل مواد مخدر، فردی است که ضمن اشراف به کلیه قوانین مرتبط به جرائم مواد مخدر، همچون قوانین مرتبط با مجازات حمل، قاچاق و مصرف مواد مخدر، از تجربه بالایی در بررسی و پیدا کردن راه حل موثر جهت دفاع از متهم...
ادامه مطلب
وکیل مواد مخدر

شماره بهترین وکیل مواد مخدر

مواد مخدر در قوانین مبارزه با مواد مخدر در ایران برای ارتکاب هر یک از جرایم حمل مواد مخدر، خورده فروشی مواد مخدر، تولید و پخش مواد مخدر، مصرف مواد مخدر و یا همکاری در هر یک از موارد ذکر شده مجازاتی در نظر گرفته شده است...
ادامه مطلب
وکیل مواد مخدر

بهترین وکیل برای مواد مخدر

مواد مخدر در قوانین مبارزه با مواد مخدر در ایران برای ارتکاب هر یک از جرایم حمل مواد مخدر، خورده فروشی مواد مخدر، تولید و پخش مواد مخدر، مصرف مواد مخدر و یا همکاری در هر یک از موارد ذکر شده مجازاتی در نظر گرفته شده است...
ادامه مطلب
بالا