وکیل اثبات زوجیت

بهترین وکیل اثبات زوجیت

اثبات زوجیت یعنی چه؟ اساسا قانون زمانی عقد نکاح را به رسمیت می شناسد و رابطه همسری را بین یک زن و مرد برقرار می داند که نکاح آن ها مطابق حکم مندرج در ماده (۹۹۳) قانون مدنی در دفاتر ثبت احوال به ثبت برسد. عدم ثبت ازدواج علاوه...
ادامه مطلب
بالا