Tag Archives: وکالت

وکالت تام الختیار به چه معنی است و قوانین ان چیست؟

وکالت تام الاختیار به چه معنی است و قوانین آن چگونه است؟۱ سال قبل مسائل حقوقی ۳

یکی از اسناد متداول در

توقیف اموال

توقیف مال بدهکار و اطلاعات کامل درباره ی اموالی که توقیف نمی‌شوند

توقیف مال : در دنیای امروز دعوی برای احقاق حق زیاد است، این را از آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا می‌توان دریافت. در این میان یکی از دعوی‌‌های رایج مسایل مالی و بده بستان‌های ریالی است. وقتی کار به دادگاه می‌کشد طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد. »

در این میان یکی از انواع حکم توقیف اموال،‌ توقیف تامینی است، برای اجرا شدن این حکم باید اجراییه صادر و به محکوم نیز ابلاغ شود. به‌استناد ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که اجراییه به محکوم ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند. اما کاملا روشن است که احتمال دارد، محکوم در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند یا از بین ببرد یا به‌طور کلی، کاری کند که طلبکار نتواند به حق خود برسد، در اینجا طلبکار می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه محکوم، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این کار، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند. نوع دیگری از توقیف نیز، توقیف اجرایی و به این معنی است که مال محکوم از طریق قسمت اجرای ثبت صادر و مانع دخل و تصرف محکوم در اموال خود می‌شود.