Tag Archives: نفقه فرزند بعد از طلاق با چه کسی است؟

نفقه فرزند بعد از طلاق با چه کسی است؟

شاید برای عده ای از مردم این سوال پیش بیاید که فرزندان چگونه صاحب حق نفقه می شوند؟ آیا آنها نیز در قبال انجام کاری از چنین حقی برخوردار می شوند؟ قانون به این سوال پاسخی ساده داده است.