مبلغ نفقه زن چقدر است؟

نفقه زن، شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های زندگی، هزینه های بهداشتی و درمانی، اثاثیه منزل و سایر نیازهای متعارف زن است و در صورت تمکین عام و خاص وی از شوهر، به او تعلق می گیرد. میزان نفقه زن، در قانون، مشخص نگردیده و این...
ادامه مطلب
وکیل مهریه

شماره وکیل نفقه

نفقه زن چیست؟ با ازدواج و آغاز زندگی مشترک زوجین نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند. یکی از حقوق زن بعد از ازدواج، حق نفقه است. مرد موظف است به زن و فرزندان خود نفقه بپردازد. نفقه به معنی تامین هزینه‌های لازم برای زندگی است که...
ادامه مطلب
وکیل مهریه

بهترین وکیل نفقه

نفقه زن چیست؟ با ازدواج و آغاز زندگی مشترک زوجین نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند. یکی از حقوق زن بعد از ازدواج، حق نفقه است. مرد موظف است به زن و فرزندان خود نفقه بپردازد. نفقه به معنی تامین هزینه‌های لازم برای زندگی است که...
ادامه مطلب

نفقه زن در سال 99

همین که عقد ازدواج میان زن و مردی به صورت صحیح واقع شد ، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود می شود که خودداری از انجام این تکلیف ، ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری نیز در پی خواهد داشت . فارغ از اینکه در بسیاری از موارد ،...
ادامه مطلب
بالا