وکیل ثبت طرح صنعتی

وکیل ثبت طرح صنعتی

شرایط ثبت طرحهای صنعتی طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هرنحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق...
ادامه مطلب
وکیل ثبت طرح صنعتی

وکیل ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی و مراحل آن از اهمیت زیادی در حوزه صنعت ،تجارت و تحقیقات صنعتی برخوردار است. وقتی محصولی طراحی شده و پس از زحمات فراوان تولید می‌شود در بازار عرضه می گردد و از استقبال زیادی برخوردار می شود در این حالت رقبای...
ادامه مطلب
بالا