وکیل متخصص امور ملکی

اگر بخواهیم به صورت کلی دعاوی ملکی را مورد بررسی قرار بدهیم متوجه خواهیم شد که منشا دعاوی ملکی ارتباط با اموال غیر منقول و دعاوی مرتبط با آن داشته، و بیشتر حوزه اختلافات افراد در حیطه مالکیت ملکی بوده که به علل مختلفی...
ادامه مطلب
وکیل تصرف عدوانی

بهترین وکیل دعاوی ملکی و ثبتی

دعاوی ملکی منظور از دعاوی ملکی یا دعاوی راجع به املاک دعاوی و اموری است که در آن موضوع خواسته یک ملک بوده و یا منشأ اختلافات طرفین ناشی از یک ملک یا مال غیر منقول است اعم از زمین، آپارتمان، مغازه، عمارت، خانه دربستی، باغ و...
ادامه مطلب
بالا