مشاور حقوقی

مشاور حقوقی کیست و چه وظیفه ای دارد؟

مرز بین “مشاوره حقوقی” و “اطلاعات حقوقی” اغلب نامشخص است.  به عنوان یک موضوع کلی ، فقط یک وکیل می تواند مشاور حقوقی واقعی را انجام دهد ، در حالی که هرکس غیر از وکیل می تواند اطلاعات حقوقی را بخواند. معمولاً ارائه مشاوره...
ادامه مطلب

تفاوت دعوای حقوقی و کیفری چیست؟

دعوی حقوقی و کیفری و تفاوت آنها وقتی حقوق افراد بر اساس قانون نقض می شود افراد می توانند به مراجع دادگستری بروند و با طرح دعوی از حقوق خودشان دفاع کنند  پس هر فرد لازم است بداند موضوعی که قصد پیگیری آن را در دادگاه دارد ،...
ادامه مطلب
بالا