مجازات رانندگی بدون داشتن گواهینامه

داشتن گواهینامه یکی از مهمترین موارد رانندگی است. بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی هر فردی که از وسایل نقلیه استفاده می‌کند لازم است قوانین و مقررات آن را هم رعایت نماید، در غیر این صورت اگر برای خودش یا دیگران اتفاقی...
ادامه مطلب
وکیل تصادفات رانندگی

بهترین وکیل تصادفات

تصادفات رانندگی و مجازات آن جرائم ناشی از تخلفات رانندگی منجر به صدمات غیر عمدی اعم از تصادفات منجر به جرح و یا فوت در زمره جرائم شبه عمدی محسوب می گردند و جهاتی که منجر به تصادفات می شود را قانونگذار در قانون مجازات...
ادامه مطلب
بالا