Category Archives: مقالات

مجازات حمل و خرید و نگهداری گل

مجازات حمل و خرید و نگهداری گل:

ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر :

هرکس تریاک و دیگر موادمخدر مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مجازات شیشه و هروئین

هروئین ماده ای است خطرناک و ده برابر قوی تر از مرفین می باشد. هروئین یکی از مشتقات تریاک است که با عمل تقطیر، به طور مستقیم از مرفین استخراج می شود؛ به این معنی که از دو کیلو گرم مرفین، یک کیلو گرم هروئین به دست می آید؛ به عبارت دیگر برای تهیه ی یک کیلو گرم هروئین بیست کیلو تریاک لازم است.

چک برگشتی

   در چه صورتی، افراد می‌توانند چک را برگشت بزنند؟

اگر اشخاص با یکی از این موارد مانند نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک و قلم‌خوردگی و نیز صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند.

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت آگاهی ندارد. به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است.

جرم حمل مواد مخدر

بنگ و گرس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس

  • تا ۵۰ گرم = تا ۳ میلیون جزای نقدی تا ۵۰ ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم =  ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ سال تا ۱۵ ضربه شلاق

جرایم سایبری

جرایم سایبری

جرایم سایبری دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از جرایم سنتی متمایز می کند. سالانه، بزهکاران سایبری، خسارت های فراوانی به امنیت ملی، اقتصادی، فرهنگی و … کشورها وارد می آورند. از آن گذشته، باید توجه داشت که بزهکاری سایبری گاه با حمایت دولت ها صورت گرفته و هدف از ارتکاب این جرایم، وارد کردن صدمه به کشورهای دیگر است.
توسعه فناوری های ارتباطی تحولی عمیق در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسان ها پدید آورده است. در حقیقت، انقلاب الکترونیک، به مهمترین پدیده در زندگی انسان مدرن تبدیل شده است. روزانه، حجم قابل توجهی ابزراهای جدید برای ورود کاربران به فضای مجازی تولید و وارد بازار می شود.

مجازات توهین و درگیری با ماموران پلیس

مجازات توهین و درگیری با ماموران پلیس

مأموران رسمی،‌ دولتی، انتظامی و نظامی در حین انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه آحاد ملت واجب است با آنها در اجرای قانون همکاری کرده و از اقدام علیه آنها پرهیز کنند؛ این در شرایطی است که اگر مأمور از حدود قانون خارج شود، دیگر نیازی به تبعیت از وی وجود ندارد و حتی در برابر رفتار غیرقانونی وی می‌توان مقاومت کرد؛ اما تا زمانی که دستورها و رفتار مأموران در حدود مقررات و قوانین است،‌ هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین یا ضرب،‌ شتم یا جرح مأمور، جرم بوده و مستوجب مجازات است.

ضرب و جرح چیست؟

ضرب و جرح چیست؟

وکیل کیفری در تهران

حق اعطای عفو امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تأمین کند. عفو اقدامی است که به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد. عفو به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. عفو عمومی بموجب قانون به تصویب می‌رسد و موارد تصویب چنین قانونی اندک و مربوط به شرایط خاص است. اما هر سال تعدادی از مجرمان که شرایط لازم را کسب کرده‌اند بوسیله آنچه با عنوان «عفو خصوصی» شناخته می‌شود از قید مجازات رها می‌شوند. در ادامه شرایط استفاده از این امتیاز بررسی می‌شود.

وکیل کیفری

  1. عفو عمومی به موجب قانون توسط قوه مقننه اعطاء می‌شود، ولی عفو خصوصی با تصویب بالاترین مقام کشور و در کشور ما به استناد بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از اختیارات
  2. مقام معظم رهبری است.

شکایت کیفری از شوهر به سبب ترک انفاق

شکایت کیفری از شوهر به سبب ترک انفاق : انفاق و یا همان نفقه، یکی از مهمترین حقوق زوجه در مقابل همسر خود می باشد که عدم پرداخت آن، مرد را مشمول مسئولیت های مدنی و یا کیفری می نماید.