آیا تغییر سن ممنوع است؟

ولادت از این جهت اهمیت دارد که اهلیت انسان که حق و حقوق شامل آن بشود با زنده متولد شدن انسان شروع و با فوت وی به اتمام می رسد و در بیشتر مواردی که در قانون وجود دارد و شامل حق و حقوق انسان می شود با همین شرط زنده متولد شدن...
ادامه مطلب

الزام به ثبت ازدواج چیست؟

هدف اصلی  درازدواج کردن برمبنای  تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، ودرنتیجه حفظ و تداوم نسل بشر است. بنابر این از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و نهایتا...
ادامه مطلب

قوانین بین‌الملل

پیش از هرچیزی لازم است بدانید که حقوق دارای شاخه های اصلی و متفاوت است .برای مثال حقوق داخلی از یک مقسم  دارای شاخه ی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است . در یک مقسم دیگر حقوق تقسیم می شود به موضوع حقوق مدنی وحقوق کیفری . و اما در...
ادامه مطلب

وکیل دعاوی شهرداری

چنانچه شخصی بخواهد در خارج از قلمرو محدوده قانونی شهر عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی وخدماتی احئداث ناید باید مجوز قانونی اخذ نماید والا توسط فرمانداری یابخشداری موضوع در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری مطرح و کمیسیون...
ادامه مطلب

وکیل اثبات حق

اثبات ادعا چگونه است ؟ وقتی کسی علیه دیگری در دادسرای کیفری شکایت می کند یا به دادگاه عمومی دادخواست حقوقی می دهد. در بیان حقوقی دعوایی اقامه کرده است. به  طرح کننده شکایت در دادسرا و دادگاه مدعی می گویند که وظیفه اثبات...
ادامه مطلب

عدم اشتغال به تحصیل زوجه

حق ادامه تحصیل زوجه در قوانین مختلف ادامه تحصیل به حدی دارای اهمیت است که اصل سی ام قانون اساسی اشعار می دارد: دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. قبح جلوگیری از منع ادامه تحصیل...
ادامه مطلب

طلب خود را چگونه وصول کنیم؟

مطالبه چک از طریق اجرای ثبت – توجه داشته باشید جهت مطالبه وجه به استناد سند عادی اگر پرداخت دین بدون سر رسید است یعنی تاریخ پرداخت مشخص نگردیده، الزاماً قبل از اقامه دعوی، پرداخت دین را بوسیله اظهارنامه از مدیون...
ادامه مطلب

وکیل ثبت نکاح

انواع نکاح نکاح دو نوع است نکاح دائم و موقتمقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام...
ادامه مطلب

جرم آتش زدن و تخریب در قانون

جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این مواد ذکر شده است :511 و 512،  543 تا 564 و 675 تا 688 . در هرکدام از این مواد به یکی از انواع تخریب و احراق اشاره شده است که برخی از آن‌ها منجر به شدیدتر شدن مجازات میباشد. در سایر...
ادامه مطلب
بهترین وکیل برای طلاق

حق توکیل به غیر در وکالت طلاق

آیا می شود وکالت به طلاق زوجه داد و توکیل را نداد  ممکن است مرد به همسرش اختیار داشتن حق طلاق را در شرایطی بدهد بدین گونه که زوجه این اختیار را داشته باشد که بدون نیاز به حضور همسرش و بدون نیاز به داشتن رضایت همسرش این حق...
ادامه مطلب
بالا