اعلام ورشکستگی

ورشکسته

مراحل اعلام ورشکستگی اعلام ورشکستگی چگونه صورت میگیرد ؟ مراحل اعلام ورشستگی برای افراد مختلف و مشاغل گوناگون متفاوت است . مثلا یک تاجر خرد ممکن است به صورت رسمی اعلام به ورشکستگی نکرده و اهالی و کسبه خودشان با توجه به...
ادامه مطلب

 انواع قرارداد کار

قرارداد کار عبارت است از قراردادی که بین کارگر و کارفرما جهت انجام عملی منعقد می گردد و کارفرما موظف می گردد که در عوض کار کارگر به او حق السعی پرداخت نماید. انتقال سهام قانون گذار در ماده 7 قانون کار قرارداد کار را این...
ادامه مطلب
ابظال انتقال سهام

دعوی ابطال نقل و انتقال سهام چه زمانی مطرح می شود؟

نقل و انتقال سهام با توجه به نوع  شرکت ها که سهامی باشد یا محدود یا تضامنی و یا تعاونی متفاوت است. چرا که با توجه به قانون تجارت ما با دو دسته از شرکت ها مواجه ایم، شرکت های اشخاص که شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و نسبی از...
ادامه مطلب
اعلام ورشکستگی

انواع ورشکستگی

ورشکستگی انواع مختلفی دارد که در ذیل به آنها شاره میشود . وقتی ورشکستگی عادی است در این ورشکستگی تاجر هیچگونه دخالت و عمدی در ورشکستگی خود نداشته و بر اثر شرایط اقتصادی ، برنامه ریزی های غلط مالی ، بحران های اقتصادی...
ادامه مطلب
اسید پاشی

اسید پاشی از دید اجتماع

اسید پاشی یا مفسد فی الارض در واقع به عنوان نوعی انتقام شخصی است که بسیار خشن و وحشتناک است .در این جرم  معمولا فرد اسید پاش خیلی زود پشیمان میشود . زیرا به طور آنی تصمیم گیری کرده . معمولا در این جرم اسید را روی صورت فرد...
ادامه مطلب

بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که  عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. قبل از توضیح بحث مون بریم سراغ یک اصل قانونی که در قانون مجازات بیان گردیده که اعلام می دارد...
ادامه مطلب

وکیل بانکی چه وکیلی است ؟

وکیل دعاوی بانکی به وکیلی اطلاق می‌گردد که در امور بانکی تخصص و تبحر کافی داشته باشد. امروزه امور بانکی یکی از ملزومات زندگی افراد شده است و بسیاری از افراد در روند روزانه زندگی خویش با امور بانکی سر و کار دارند. البته...
ادامه مطلب

روش وصول وجه سفته

سفته همانند چک و برات یک نوع وسیله پرداخت بجز پول محسوب می شود که مطابق آن، صادر کننده تعهد می کند در تاریخ مشخصی و یا بدون تاریخ و به صورت عندالمطالبه (سفته ای که تاریخ ندارد وبا طلب کردن مبلغ باید پرداخت شود)، مبلغ معینی...
ادامه مطلب

 تقسیم‌بندی جرایم مرتبط با مواد مخدر

الف – جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است. دادگاه با توجه به نوع مواد مخدر، میزان، سابقه محکوم، نحوه دستگیری مجرم، همکاری او و...
ادامه مطلب

مجازات رشوه دهنده در قانون ایران

رشوه به عنوان یکی از معضلات مهم در اجتماع می باشد و همیشه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد در دنیای کنونی به علت پیچیدگی زندگی امروز و ماشینی شدن آن جرم رشوه و ارتشا هم مانند جرایم دیگر رشد داشته و جامعه را با مشکلات فراوانی...
ادامه مطلب
بالا