شرایط تحصیل پزشکی در آلمان

شرایط تحصیل پزشکی در آلمان

آلمان یکی از صنعتی ترین کشورها در دنیا به شمار می رود و موتور اقتصادی حوزه پولی یورو محسوب می گردد. این کشور عضو سازمان ملل متحد، ناتو، کشور های پنج به علاوه یک همچنین عضو گروه هشت می باشد و از بنیانگذاران اتحادیه اروپا...
ادامه مطلب
بالا