دیه کبودی صورت چقدر است؟

همانطور که گفته شد، دیه ۱۴۰۱ به دو نوع مقدر و غیر مقدر تقسیم می‌شود. دیه مقدر، یعنی مال معینی که در مقابل جنایت غیر عمدی پرداخت شده و مقدار آن، در شرع مشخص شده است؛ اما دیه غیر مقدر، در شرع مشخص نشده و دادگاه، بر اساس نوع و...
ادامه مطلب
بالا