ویژگی های حق سرقفلی

1- حق سرقفلی در سال 76 پیش بینی شد. بنابراین، قراردادهای اجاره‌ی قبل از دوم مهرماه 1376 مشمول این قانون نشده و مستاجر دارای حق سرقفلی نمی باشد 2- حق سرقفلی باید با رضایت طرفین باشد،در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت که در قانون...
ادامه مطلب
بالا