وکیل چه نقشی می تواند در رسیدگی از طریق اعاده دادرسی ایفا نماید؟

اعاده دادرسی همان طور که توضیح داده شد رسیدگی مجدد به حکمی است که سابقا صادر و قطعی شده است. از این رو فرصتی طلایی برای فردی است که از چنین طریقی اقدام می نماید، از این رو از حساسیت بالایی برخوردار است و بایستی نهایت دقت در...
ادامه مطلب

نحوه وصول چک برگشتی به موجب قانون جدید

به موجب قانون صدور چک صادر کننده چک ملزم بوده که در زمان صدور چک در نزد بانک محال علیه محل یا اعتبار قابل استفاده ای داشته هر چند به موجب قانون جدید با سختگیری های به عمل آمده باز هم شاهد صدور چک بلامحل از جانب صادر کننده...
ادامه مطلب

وظایف مدیر تصفیه بعد از انحلال شرکت چیست؟

تصفیه به معنای تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری شرکتی است که منحل شده است و مدیر تصفیه به فردی گفته می شود که پس از انحلال شرکت وظیفه سر و سامان دادن به امور شرکت را عهده دار می گردد.  پس از انحلال شرکت و تعیین مدیر...
ادامه مطلب

خرید ملک ورثه ای

ملک موروثی ملک مشاعی بوده که بعد از فوت متوفی به وراثش به عنوان سهم الارث انتقال می یابد و تازمانی که تقسیم نامه برای تعیین تکلیف راجع به سهم هر یک از ورثه صورت نپذیرد کلیه وراث در ملک مذکور شریک بوده و اگر قرار است معامله...
ادامه مطلب

مقررات توبه و شرایط آن 

توبه و شرایط آن ، در شرع مقدس اسلام کاملا شرح و بسط داده شده است که موضوع بحث بسیاری از کتب اخلاق اسلامی بوده است.اما نکته ی جالب و امید بخش این است که توبه و شرایط آن در بحث قانونی هم مورد توجه است و در حالاتی میتواند باعث...
ادامه مطلب

شرکت با مسئولیت محدود چگونه شرکتی است؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر به جهت انجام امور تجارتی تشکیل میشود . در این شرکت مسئولیت هرشریک محدود به آورده( منظور از آورده سرمایه ای است که هر یک از شرکا به شرکت می آورند) او در شرکت است.دراسم شرکت...
ادامه مطلب

بخشش مهریه هبه است یا ابرا؟

در ابتدا به صورت کوتاه تعریفی از ابرا و هبه ارائه داده تا بدین واسطه بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم حسب ماده 264قانون مدنی ممکن است شخص مدیون از پرداخت دینی که بر ذمه او بوده توسط شخص طلبکار بری گردد که یکی از این مصادیق...
ادامه مطلب

امکان توقیف اموال زوج در خارج از کشور برای طلب مهریه

در رابطه با پاسخ به این سوال باید بگوییم سه نظریه مورد بررسی قرار گرفته است : نظریه اول وحدت تابعیت نظریه دوم استقلال تابعیت نظریه سوم نظریه نسبی طرفداران نظریه وحدت اعتقاد بر آن داشتند که به منظور جلوگیری از ایجاد تعدد...
ادامه مطلب

وکیل متخصص امور ملکی

اگر بخواهیم به صورت کلی دعاوی ملکی را مورد بررسی قرار بدهیم متوجه خواهیم شد که منشا دعاوی ملکی ارتباط با اموال غیر منقول و دعاوی مرتبط با آن داشته، و بیشتر حوزه اختلافات افراد در حیطه مالکیت ملکی بوده که به علل مختلفی...
ادامه مطلب

افراز املاک مشاع چیست؟

افراز املاک مشاع افراز در لغت به معنای جدا کردن می باشد. مشاع نیز به مالی گفته می شود که مشترک بین دو یا چند نفر باشد. مال مشاع ممکن است منقول و یا غیر منقول(ملک) باشد. چنانچه مالکان و شرکا مال مشاع قصد جدا نمودن سهم مال مشاع...
ادامه مطلب
بالا