تفاوت دعوای حقوقی و کیفری چیست؟

دعوی حقوقی و کیفری و تفاوت آنها وقتی حقوق افراد بر اساس قانون نقض می شود افراد می توانند به مراجع دادگستری بروند و با طرح دعوی از حقوق خودشان دفاع کنند  پس هر فرد لازم است بداند موضوعی که قصد پیگیری آن را در دادگاه دارد ،...
ادامه مطلب
بالا