تفاوت حکم غیابی و حضوری

علی الاصول طرفین دعوا حضور فعالی در دادگاه دارند و در جریان فرایند رسیدگی به دعوای مطرح شده قرار می گیرند . اما در برخی موارد امکان این وجود دارد که خوانده علی رغم اطلاع از دعوای مطرح شده در دادگاه بر علیه خود ، نتواند یا...
ادامه مطلب
وکیل وصیتنامه

وصیت نامه شفاهی یا لفظی

بر اساس دین اسلام ، وصیت کردن عملی پسندیده و مستحب محسوب می شود و توصیه فراوانی به وصیت کردن توسط افراد و همچنین اجرای وصیت متوفی شده است ؛ اما گاهی علی رغم اینکه شخص متوفی به طور شفاهی یا زبانی برای ورثه خود یا نزد...
ادامه مطلب

سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد

موارد سلب حضانت از پدر در قانون بر اساس ماده 1173 قانون مدنی ، لغو حضانت از پدر یا مادری که حضانت آنها برای فرزند همراه با خطرات جسمی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت...
ادامه مطلب
تغییر نام خانوادگی

شرایط صحت معامله

قرارداد ، معامله یا در اصطلاح حقوقی یک عقد نتیجه توافق دو طرف برای بستن آن است. در ماده 190 قانون مدنی برای تمام قراردادهایی که بسته می شود ، شرایط چهارگانه ای مشخص شده است که اگر این شرایط به طور کامل وجود داشته باشند ، باعث...
ادامه مطلب

نفقه زن در سال 99

همین که عقد ازدواج میان زن و مردی به صورت صحیح واقع شد ، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود می شود که خودداری از انجام این تکلیف ، ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری نیز در پی خواهد داشت . فارغ از اینکه در بسیاری از موارد ،...
ادامه مطلب

طلاق غیابی

طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است؛ اگرچه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند یا اینکه با وجود مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با...
ادامه مطلب

تفاوت دعوای حقوقی و کیفری چیست؟

دعوی حقوقی و کیفری و تفاوت آنها وقتی حقوق افراد بر اساس قانون نقض می شود افراد می توانند به مراجع دادگستری بروند و با طرح دعوی از حقوق خودشان دفاع کنند  پس هر فرد لازم است بداند موضوعی که قصد پیگیری آن را در دادگاه دارد ،...
ادامه مطلب

وکیل تسخیری چیست؟

هر شخصی حق دارد برای اقامه دعوی اعم از دعوی حقوقی و کیفری برای خود وکیل انتخاب نماید . وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می شود ، مگر اینکه موکل برخی از اختیارات را از وکیل خود سلب کرده باشد . اما در...
ادامه مطلب

شرایط مهریه زن بعد از فوت همسر

هر شرایطی زن امکان دریافت مهریه را خواهد داشت . حتی در صورتی که شوهر فوت کرده باشد نیز زن می تواند با ارئه دادخواستی مهریه اش را مطالبه کند که از اموال متوفی باید پرداخت بشود . به همین مناسبت در این مقاله  چگونگی دریافت...
ادامه مطلب

همه چیز درباره وکالت

وکالت به چه معناست؟ وکالت درمعنی لغوی به معنی واگذار نمودن می‌باشد و در اصطلاحات حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری نایب یا وکیل خود می‌نماید. همچنین وی می‌تواند در سمت مشاوره...
ادامه مطلب
بالا