آشنایی با انواع وکالت

وکالت چیست؟ معنی لغوی وکالت، تفویض و واگذار نمودن است. قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را این طور تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.»   اما وکالت در...
ادامه مطلب
بالا