وکیل اختلاس خوب

جرم اختلاس جرم اختلاس عبارت است از برداشت غیر قانونی و تصاحب همراه با سوء نیت وجوه یا مطالبات یا سایر اموال متعلق به هریک از قوای سه گانه یا مأمورین به خدمات عمومی توسط کارمندان  آن ها که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده...
ادامه مطلب
بالا