Monthly Archives: ژانویه 2020

دعاوی خانواده

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. بر اساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا زن در عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقی‌مانده از عقد موقت) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.

 

وکیل حقوقی در مشهد

هرگاه شوهر از پرداخت نفقه آینده زوج اجتناب کند و عدم تادیه ی آن ادامه زندگی مشترک را دچار مشقت کند، زوجه می تواند از طریق وکیل خانواده اجبار شوهر را برای مطالبه نفقه از دادگاه بخواهد به طوری که در ماده ۱۱۲۹ ق.م. استنکاف زوج از پرداخت نفقه از موجبات درخواست طلاق توسط زوجه به شمار آمده است. مضاف بر اینکه نپرداخت نفقه ضمان اجرای کیفری نیز دارد. که در تخصص وکیل کیفری کار است.

و اینکه مبنای وجوب و تکالیفی که بر عهده مرد قرار داده می شود،

متعلق به تحقق شرایط خاصی است.

داشتن وکیل خوب دادگستری می تواند بسیار راهگشا باشد.

حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصیاز قبیل

مواد مندرج در ماده ۱۱۲۹ ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند.

 

شماره وکیل خانواده (کلیک نمایید)

 

وکیل خانواده در مشهد

 

قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد اما از لحن مواد ۱۱۰۲ ق.م. به بعد بر می آید وجوب نفقه زوجه، مشروط بر دائمی بودن نکاح و عدم نشوز زوجه می باشد. وکیل مشهد چنانچه مقنن در ماده ۱۱۰۶ ق.م. مقرر می دارد در عقد دایم، نفقه زن بر عهئه شوهر است.

بین فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت این طلاق ها، اختلاف نظر وجود دارد

اما رویه قضایی اینگونه طلاق ها را به صورت خلعی و بائن برگزار می کند

تا زوج نتواند در مدت عده رجوع کند.

هر مردی در زندگی زناشویی باید حقوق و تکالیف زوجیت را به درستی انجام دهد

یا علقه زوجیت را قطع کند و زن را رها سازد.

اگرچه آیات مورد استناد قرآن بیشتر در مورد احکام طلاق وارد شده است

اما از آن یک حکم کلی استخراج می شود

و آن اینکه چنانچه مرد وظایف زناشویی را به نحو درست انجام ندهد

و زن را طلاق ندهد، زن می تواند برای درخواست طلاق به حاکم مراجعه کند.

از موراد شایع این نوع طلاق در فرضی استکه طبق ماده ۱۱۲۹ ق.م. زوج به تکلیف خویش مبنی بر انفاق عمل نمی نماید و از پرداخت آن استنکاف می کند. در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر خود را از طریق وکیل نفقه ملزم به پرداخت نفقه نماید، در صورت عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و صدوراجراییه و حکم جلب ، زوجه می تواند تقاضای طلاق از دادگاه نماید.

 

 

مدارک لازم برای طلاق توافقی

  • سند ازدواج
  • شناسنامه یا کارت ملی
  • توافق مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک.
  • نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه
  • گواهی عدم بارداری زوجه ( ازمایش باید در مراکز معتبر و یا پزشکی قانونی باشد )
  • در صورت ادعای دوشیزگی زوجه، گواهی بکارت
  • در صورت وکالت داشتن زوجه از زوج، اصل وکالتنامه
  • وکالت نامه محضری طلاق ( تنها در صورتی که وکیل گرفته باشید)

مهریه بعد از طلاق توافقی

طلاق توافقی آسانترین شیوه طلاق گرفتن وجدایی زوجین است

حقوق متهم

حق احضار قبل از تفهیم اتهام

حق احضار قبل از تفهیم اتهام در ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲پیش بینی شده است.

توضیح این حق این است که اگر شخصی به جهت دیگری (بدون عنوان متهم) نزد مقامات دادسرا حضور یافته باشد

و در این لحظه آن مقام قضایی اتهامی را متوجه وی بداند، نمی تواند به او تفهیم اتهام کند؛

بلکه باید ابتدا او را با ذکر اتهام به طور رسمی احضار نموده و سپس به وی تفهیم اتهام کند

حقوق کیفری

حقوق کیفری

۱-  حقوق کیفری  مجموع مقرراتی است که بر نحوه اجرای مجازاتها و تعیین واکنش های اجتماعی نظارت می کند.

۲-  قوانین کیفری ساده ترین و شدید ترین وسیله اجبار قواعد و مقررات اجتماعی است و ضمانت اجرای روابط اجتماعی می باشد.

۳-  دردعاوی حقوقی فقط امور حقوقی افراد از قبیل امورمالی یا خانوادگی یا احوال شخصیه مطرح است در حالیکه در دعاوی کیفری نه تنها مال و خانواده مجرم درمعرض خطر است

بلکه آزادی حیثیت و جان وی نیز در مخاطره قرار می گیرد.

۴-  در محاکم و دادگاه های حقوقی احتیاجی به حضور طرفین دعوی و شناسایی آنان نیست و درصورت صحت هویت دادگاه بر مبنای ادله تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید درحالیکه در

 طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد بر اساس ماده 1133 قانون مدنی که مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد، بنابراین حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده 1133 میتواند استفاده کند و با نظر مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد و اگر چه صراحت ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را به مرد داده است ولی میتواند شرایطی که قبلاً در عقدنامه تعیین شده در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن از ارکان اثبات ادعا برای طلاق باشد.

 

وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری به وکیلی گفته می شود که در دعاوی کیفری تخصص دارد . دعاوی کیفری به مجموعه ای از امور خاص اطلاق می گردد که پس از طرح آن دعاوی، دادگستری و در بیشتر اوقات دادسرا شروع به رسیدگی نموده و اقدام به کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی می شود.

 

عواقب قانونی ترک منزل

۱ – مطابق بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می شود و زن می تواند تقاضای طلاق کند.

نکته طلاق توافقی

  • در ابتدا خوب است که بدانیم توافق نامه طلاق توافقی الزام آور نیست به این معنی که تا زمانی که طلاق ثبت رسمی نشده است امکان پشیمانی از طلاق توافقی وجود دارد
  • حتی اگر توافق مکتوبی در این خصوص نوشته باشند و حتی اگر رای دادگاه نیز صادر شده است. در بسیاری از موارد از ما سوال می شود که اگر به دفتر شما مراجعه کنیم و در ادامه یکی از طرفین منصرف شود با توجه به اینکه متن توافقنامه به طلاق توافقی یا همان صورت جلسه را امضا کرده و وکالتنامه وکیل نیز امضا کرده است آیا امکان برگشت وجود دارد؟ جواب مثبت است.