تفاوت دیه با ارش

✍️تفاوت دیه با ارش ?دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یاارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست . ?به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه...
ادامه مطلب

قانون دیه

قانون دیه دیه در قانون مجازات اسلامی : کتاب چهارم - دیات بخش اول مواد عمومی فصل اول - تعریف دیه و موارد آن ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به...
ادامه مطلب

طلاق توافقی

به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجين به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آنها در خصوص مهريه، نفقه، جهیزيه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد...
ادامه مطلب

دادسرا و انواع آن

دادسرا و انواع آن تعریف دادسرا دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه عمومی جزایی قرار دارد و وظایفی از قبیل کشف جرم، تعقیب مجرم، انجام تحقیقات مقدماتی، اعلام و رسیدگی جرم، حفظ حقوق...
ادامه مطلب

توقیف اموال

توقیف مال بدهکار و اطلاعات کامل درباره ی اموالی که توقیف نمی‌شوند توقیف مال : در دنیای امروز دعوی برای احقاق حق زیاد است، این را از آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا می‌توان دریافت. در این میان یکی از دعوی‌‌های رایج...
ادامه مطلب
بالا