چک

جدید ترین خبر در تابستان ۹۸ درباره قانون چک آن است که آیین نامه اجرایی قانون ماده پنج مکرر قانون چک، در ستاد تسهیل ورفع موانع تولید، بازنگری شده است. طی بخشنامه هشتم اردیبهشت ۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پرداخت چک از دیگر حساب های صادر کننده برگه چک، امکان پذیر است و بانک ها در صورت خالی بودن حساب اصلی صادر کننده چک، می توانند از محل موجوی سایر حساب های صاحب حساب، برداشت کنند.

با این بخشنامه ، امکان مسدود سازی کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چکی که موجودی کافی ندارد، امکان پذیر است.

بانک مرکزی در خصوص رفع سوء اثر از چک برگشتی در اردیبهشت ۹۸ اعلام کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف است نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتیبه درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

در سال نود و هشت اعلام شد که چک های پشت نویسی شده، همچنان معتبر بوده و چک های تضمینی، قابل پشت نویسی دیگر نیستند.

البته طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آذر ماه نود و هفت، قرار است سرنوشت چک تضمینی، تغیر کند که فعلا اتفاق خاصی درباره آن مشاهده نشده است. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، بیست و یکم آبان ماه سال نود و هفت اعلام کرد که رسیدگی به طرح اصلاح قانون صدور چک آغاز شد. مجلس شورای اسلامی، ۱۳ آبان ماه سال گذشته، طرح قانون چک را برای تامین نظر شورای نگهبان،اصلاح کردند. اما جزییات اصلاح قانون چک چه بود که در ادامه این گفتار اقتصاد شهروند، نگاهی داریم به متن کامل قانون چک.