وکیل نفقه در مشهد

نفقه همه نیازهای متعارف و متناسب با شان زن است. شامل مسکن ، پوشاک ، غذا ، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم در صورتی که زن عادت به خادم داشته باشد. هزینه های تحصیل از شمول خارج است.هزینه درمان شامل هزینه های متعارف می شود. وکیل نفقه در مشهد  میتواند دعوی شما را درست مطرح و دفاع نماید.

 

 

 

نفقه جاریه

نفقه جاریه همان هزینه های متعارف ماهیانه است که زندگی زناشویی جریان دارد و هنوز طلاق واقع نشده است. که شامل تهیه مسکن ، اثاث البیت و سایر هزینه های متعارف زندگی از قبیل خوراک و پوشاک و … می باشد.از نظر وکیل نفقه مشهد ، نفقه اصولا نمی تواند پول نقد باشد، همینکه زوج ،مسکن ، اثاث ، خوراک و … را تامین بکند در واقع نفقه را پرداخت نموده است البته در مواردی امکان مطالبه نفقه به صورت پول وجود دارد که در این زمینه می توانید از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد راهنمایی بگیرید.

 

مطالبه نفقه جاریه

در قانون مدنی ایران نسبت به پرداخت نفقه زن تأکید بسیار شده است و  نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود که شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن میباشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد زوجه یا وکیل خانواده می تواند نست به طرح دعوی خانوادگی ترک نفقه اقدام نماید.

 

مراحل مطالبه نفقه جاریه در مشهد

در صورتی که مرد، نفقه جاریه را علی رغم تمکین زن، پرداخت نکند. زن می تواند دعوی مطالبه نفقه جاریه، علیه زوج در دادگاه خانواده مشهد مطرح نماید. برای طرح دعوای نفقه،  ابتدا بایستی زوجه یا وکیل دادگستری مشهد زوجه، به یکی از دفاتر خدمات قضایی مشهد مراجه و نامه معرفی به مشاوره نفقه را دریافت نمایند و پس از انجام مشاوره نغفهدر محل تعیین شده، از طریق همان دفتر خدمات قضایی اقدام به تنظیم و ارسال دادخواست نفقه به دادگاه خانواده نماید.

 

مبلغ نفقه جاریه 

در دعوی نفقه جاریه، مبلغ نفقه از نظر وکیل خوب نفقه در مشهد ، اصولا همان است که در دادخواست تقدیمی قید می گرد البته در صورتی که زوجه یا وکیل دادگستری او به مبلغ تقویمی اعتراض نماید مقدار نفقه جاریه زوجه، بر اساس نظر کارشناس تعیین می گردد که ابتدا کارشناسی نفقه، توسط کارشناس یک نفره انجام می شود و در صورتی که هر یک از طرفین یا وکلای پرونده نفقه، اعتراض داشته باشند ارجاع به هیات کارشناسی ۳ نفره می شود.  کارشناس، میزان نفقه زوجه را براساس شئون خانوادگی زوجه تعیین می کنند ( در مواردی توان مالی مرد را نیز لحاظ می نمایند) .

 

نفقه معوقه

نفقه معوقه مربوط به گذشته است، مثلا مرد در ۶ ماه گذشته هیچ هزینه ای پرداخت ننموده است. در صورتی دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه می دهد که مرد زندگی مشترک را ترک کند و گرنه در جایی که زن و شوهر باهم زندگی می کنند.از نظر وکیل نفقه در مشهد ظاهر امر، در پرداخت نفقه زن است. مگر اینکه زن ثابت کند که مرد هزینه های زندگی را متعارف پرداخت نکرده است یا خود شخصا پرداخت نموده است.

 

مطالبه نفقه معوقه

در دعوي مطالبه نفقه معوقه ، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج است. به این ترتیب زوج بايد دلايل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند و رسيدگي به اين موضوع نيازي به تكليف ندارد و در صورتي كه زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه به نفع زوجه حكم بر پرداخت نفقه معوقه صادر می کند. البته همانطور که قبلا گفته شد در صورتی مشخص شود که زوج و زوجه زندگی مشترک داشته و باهم زندگی  می کرند ، ظاهر بر پرداخت نفقه هست. در دعوی مطالبه نفقه زوجه یا وکیل دادگستری زوجه، مبلغی مورد ادعای نفقه را بایستی در دادخواست نفقه قید نمایند.

 

مراحل نفقه معوقه در مشهد

مطالبه نفقه معوقه برخلاف نفقه جاریه نیاز به انجام مشاوره ندارد . دعوی نفقه معوقه در رویه قضایی مشهد، با توجه به مبلغ مورد ادعای زوجه در دادخواست نفقه، ممکن است در صلاحیت دادگاه خانواده قرار بگیرد یا شوراهای حل اختلاف ، با این توضیح که در صورتی که مبلغ خواسته تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورا هست و بیش تر از مبلغ ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.از نظر وکیل نفقه در مشهد ، دعوی نفقه معوقه را در رویه قضایی به سختی رای می دهند چرا که زوجه باید ثابت کند علی رغم زندگی مشترک نفقه را پرداخت نکرده است البته اگر مرد زندگی مشترک را ترک و زن را رها نموده باشد مدعی مرد است و بار اثبات بر عهده مرد است.

 

مبلغ نفقه معوقه 

در صورتی که نفقه از جانب زوجه در گذشته پرداخت نشده باشد زوجه می تواند نفقه معوقه خود را مطالبه نماید و فرقی نمی کند که در دوران عقد باشد یا در زندگی مشترک ، مهم عدم پرداخت نفقه می باشد . همانطور که وکیل نفقه در مشهد ، در مطالب بالا نیز بیان نمودند مبلغ نفقه باید در زمان تقدیم دادخواست مشخص باشد به عبارتی زوجه یا وکیل نفقه او باید در دادخواست، قید نمایند که زوج چند ماه نفقه  معوقه را پرداخت نکرده و برای هر ماه مبلغ متعارفی را قید نماید. البته زوجه می تواند در جلسه رسیدگی به مبلغ اعلامی زوجه اعتراض و در خواست ارجاع تعیین نفقه معوقه را به کارشناس نفقه نماید.

 

نفقه دوران عقد

سوالی که باهار از وکیل نفقه مشهد این است که آیا، تا زمانی که دختر در منزل پدری است و هنوز مراسم عروسی سر نگرفته و زندگی زیر یک سقف مشترک شروع نشده، مرد تکلیفی به پرداخت نفقه دارد ؟ قانون مدنی به این سوال پاسخ داده است همین که عقد نکاح جاری شد و زوجین در دفتر ازدواج سند ازدواج را امضاء نمودند،حقوق و تکالیف قانونی ایشان حاکم و برقرار می گردد، بنابر این برخلاف عرف موجود در جامعه قانون گذار بنای آغاز و انجام وظایف زوجیت را به محض ایجاد (عقد) نکاح می داند. یکی از حقوق اصلی زوجه و زوجه تمکین زوجه و پرداخت نفقه توسط زوج است.

 

نفقه دوران حق حبس

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه است. این امكان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل را «حق حبس» می‌گویند. وکیل نفقه در مشهد ، به صراحت ماده قانونی در  زمان اعمال حق حبس، زن مجاز به تمکین از شوهر نیست ولی مرد ملزم به پرداخت نفقه می باشد. برای درک بهتر مفهوم حق حبس نوسته ” حق حبس زن و شرایط اعمال آن ” توصیه می گردد.

 

 رابطه تمکین و نفقه

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت به حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه عذر موجه و قانونی محکمه پسندی وجود داشته باشد همان طور که ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد؛ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر برای وی تعیین نموده، سکنی ننماید.بنابراین اگر زوجه بدون دلیل موجه یا خوف ضرر و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند؛ در این صورت ناشزه محسوب و مستحق نفقه نیست.

البته اگر بودن با شوهر در یک منزلم تضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن على حده ای اختیار کند و در صورت ثبوت منطقه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور باشد نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .مشاوره با وکیل تمکین مشهد قبل از اقدام ضرورت دارد.

 

نفقه در ازدواج موقت

در صورتی که زنی به عقد موقت مردی دراید نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشد همانطوری که ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به این موضوع تصریح دارد بدین صورت که: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن واقع شده باشد.از نظر بهترین وکیل نفقه در مشهد  شرط عدم پرداخت نفقه در عقد دائم، باطل است.

 

نفقه زن در مدت عده

 نفقه در عده طلاق : در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد؛ لیکن در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد .

نفقه در عده وفات : در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه، از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آنهاست تأمین می گردد.

 

شکایت ترک انفاق

عدم پرداخت نفقه، علاوه بر اینکه قابل طرح و رسیدگی در دادگاه خانواده هست، جرم نیز هست و مجازات دارد. از نظر وکیل نفقه در مشهد برای شکایت کیفری  ترک انفاق بهتر است قبلا اظهارنامه برای مرد فرستاده شود. لازم به ذکر است محکومیت زوج  به جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه  و استطاعت مالی زوج است. در ترک انفاق زوج مجازت می شود ولی الزامی به پرداخت نفقه ندارد. ولی پرداخت آن در نرک انفاق می تواند باعث تخفیف و در مواردی موجب معافیت از مجازات گردد.

 

طلاق به خاطر نپرداختن نفقه

یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج این است و در صورتی که زوج ۶ ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام مرد ممکن نباشد ، برای زن وکالت در طلاق محقق شود که اط نطر وکیل خوب طلاق بسیاری از طلاق هایی که به درخواست زوج هست مستند به همین شرط می باشد. در اینصورت زن بعد از طلاق نیز می تواند از وکیل خوب نفقه در مشهد کمک گرفته و نفقه خود را وصول نماید از نظر ما بهترین نوع جدایی توافقی و استفاده از وکیل طلاق توافقی در مشهد می باشد

 

مقدم بودن نفقه زن 

تقدم نفقه زن بر نفقه دیگر اقارب: طبق ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی، نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. مطابق این ماده اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه بدهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود. و مطلب دیگر اینکه ، طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون،طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهی ها مقدم خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا