برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.
وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد

 نوشته شده توسط: admin

وکیل ارث در مشهد ، دعاوی مربوط به ارث و میراث از دعاوی شایع در دادگاه حقوقی مشهد می باشد. جهت مشاوره و درخواست وکیل خوب و متخصص ارث در شهر مشهد می توانید از طریق شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری با تیم وکیل مشهد ارتباط برقرار نموده تا بهترین نتیجه در پرونده ارث توسط وکیل مجرب ارث حاصل شود.

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد

در صورت بروز مشکل در هر کدام از مراحل تعیین وراث و تعیین سهم الارث ، نحوه شناسایی و توقیف اموال متوفی ، وکیل پایه یک ارث در مشهد می تواند با ارائه مدارک و ادله کافی، به این پروسه کمک نماید.

وکیل مشهد

مشاوره و وکالت تخصصی ارث و تقسیم ترکه توسط وکلای پایه یک دادگستری

 

وکیل ارث در مشهد

 

یکی از نهادهای حقوقی مطابق قانون ایران ، ارث می باشد . با توجه به پیچیدگی قواعد ارث، برای  پرونده تقسیم ترکه و ارث شما در مشهد نیاز به وکیل دادگستری خوب ارث هست. بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی ، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند . در خصوص تعریف ارث ، وکیل ارث در مشهد باید گفت که معنای حقوقی ارث به معنای عرفی آن بسیار نزدیک است .

 

معنی عرفی ارث

ارث مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد

که البته در این خصوص مقررات و قواعد تقسیم ارث باید مورد رعایت قرار بگیرد .

 

معنی حقوقی ارث

ارث عبارت است از انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه او .

این معنا از ارث مشابه مفهوم ترکه نیز می باشد .

 

 وکیل تقسیم ترکه

 

ترکه عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی که پس از پرداخت شدن دیون و تعهدات شخص متوفی ، به بازماندگان یا وارثان شخص تعلق می گیرد .وکیل ارث در مشهد نکته مهمی که در خصوص ارث وجود دارد آن است.

که تقسیم ارث تنها پس از ادای حقوق و دیونی که بر عهده میت است امکانپذیر می باشد .

لذا ابتدا بایستی هزینه های کفن و دفن میت ،

بدهی های مالی او و وصیت او انجام شود و سپس نوبت به تقسیم ارث می رس

واژه «ارث» نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی تعریف نشده است

صرفا مقنن در ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث را در امر«سبب و نسب » معرفی کرده است.

بعضی از صاحب نظران ارث را مال یا حقی میدانند

که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد؛

لیکن این تعریف به «ارثیه یا ماترک» نزدیک است

نه ارث، برای همین جمعی از استادان حقوق، ارث را به معنی «انتقال قهری ترکه به وارثان» تعریف کرده اند.

 

وکیل دادگستری متخصص ارث

 

ارث یک  مبحث تخصصی است  بنابر این مشاوره یا حضور یک وکیل ارث در مشهد با دانش حقوقی و تبحر خاصی که در زمینه وصیت ، ارث و تقسیم ترکه  دارد می تواند در مورد مطالبه سهم الارث شما بسیار کار گشا باشد . در ادامه این نوشتار وکیل مطالبه سهم الارث به بعضی از موضوعات بسیار مهم ارث می پردازد.

 

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند:

۱٫پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

٢. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

٣. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

در مورد ترتیب طبقات ارث، از نظر وکیل خوب ارث در مشهد وارثین طبقه بعد وقتی ارث برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

 

شرایط گرفتن ارث

 

تا زمانی که شخص زنده و دارایی دارد همه حقوق مالی به او نسبت داده می شود ولی این انتساب و سلطه با مرگ مالک از بین می رود و ناچار دارایی به جا مانده باید به بازماندگان انتقال یابد.

در این خصوص ماده ۸۶۷ قانون مدنی اشعار می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.» وکیل ارث در مشهد با استنباط از ماده فوق الذکر در می یابیم که سبب تحقق ارث دو عامل گوناگون نیست بلکه یک عامل است در دو چهره که یکی حقیقی است و دیگری فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غایب به وجود می آید و با حکم دادگاه اثر می یابد؛

لیکن سبب تحقق ارث به صورت فرضی ناشی از حکم دادگاه، تاب برابری با دلیل را نداشته و با کشف حقیقت از بین می رود.

در این مورد ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:

«بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند

باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.»

متعاقبأ ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی در تأیید حکم مندرج در ماده ۱۰۲۷ چنین تکلیف نموده است: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.»

 

وکیل ارث زوجه

 

در صورتی که زن، در عقد دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، وکیل ارث زن در مشهد زن از دارایی‌های او ارث می‌برد. بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد؛

به شرط این که در عقد دایم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد،

ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید

که اگر زن که وارث شوهر است، او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهدبرد.

بر اساس ماده ۹۴۲ قانون مدنی محاسبه ارث در صورت فوت مردی که دارای تعدد زوجات است

اگر فرزند نداشته باشند یک چهارم

و در صورت داشتن فرزند یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد

بین همه آنان به طور مساوی تقسیم می‌شود.

زوجه می توان علاوه بر گرفتن ارث ، مهریه خود را از طریق بهترین وکیل مهریه مشهد وصول نماید سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در تمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد. وکیل خیلی خوب ارث در مشهد مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

 

وکیل ارث زن مطلقه

 

اگر دو نفر زن و شوهر بوده اند و  توسط وکیل خانواده یا وکیل طلاق توافقی  از هم طلاق بگیرند دو حالت پیش می اید:

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی

(یعنی طلاقی که مرد تا پایان عده حق رجوع به زنش را دارد)

هریک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد،

لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده

و یا طلاق بائن ( مرد حق رجوع به زن را ندارد)

باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد

و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه ی او ارث می برد

اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند

و در همان مرض قبل از دخول بمیرد

زن از او ارث نمی برد

لیکن اگر بعد دخول یا بعد از صحت یافتن

از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

 

مراحل دریافت سهم الارث 

 

از جمله مراحل دریافت ارث توسط وراث یا وکیل ارث ، اثبات وارثیت و تعیین سهم الارث هر یک از وراث است که برای اثبات آن بایستی درخواست گواهی حصر وراثت به شورای حل اختلاف دارد و حصر وراثت اخذ نمود. مرحله دوم تقدیم دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه حقوقی مشهد است که توسط وکیل تقسیم ترکه در مشهد انجام می شود.

در درخواست دادرسی از سوی وراث و به منظور دریافت ‌و تقسیم ‌سهم‌الارث ،

ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری یا وکیل ارث می‌نماید.

اگر وراث به توافق خاصی رسیده باشند،

آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می‌رساند.

اما در صورتی که توافقی بین بازماندگان شکل نگیرد

دادگاه برای رسیدگی به موضوع، کارشناس تعیین خواهد کرد

تا در صورت قابل تقسیم بوذن یا نبودن اظهار نظر نماید

که وکیل ارث درمشهد می تواند به نظریه کارشناس اعتراض نماید.

 

میزان سهم الارث

 

میزان سهم الارث والدین و فرزندان از نظر وکیل ارث به شرح ذیل است: اگر پدر یا مادر تنها وارث باشند کلیه اموال متوفی را ارث می برند. بهترین وکیل ارث در صورتی که پدر و مادر تنها ورثه باشند،سهم مادر یک سوم اموال و پدر و پدر دو سوم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند باشد

سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است

و باقی اموال بین فرزندان تقسیم می گردد.

اگر فرزندان متوفی چندین دختر باشند

سهم دختران دو سوم و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم  است

و اگر متوفی دارای یک فرزند دختر باشد

سهم دختر نصف و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند پسر باشد

سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال و باقی اموال به پس می رسد.

شرط وراثت زنده بودن وارث در زمان فوت مورث است وکیل ارث در مشهد مثلا اگر ابتدا فرزند فوت مورث است

و سپس پدر یا مادر فوت کنند دیگر ارثیه به فرزند نمی رسد.

اشخاصی که با علم به وارث نبودن خویش و یا علم به وجود وراث دیگری غیر خودشان اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت بر خلاف حقیقت می نمایند، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر محکوم می شوند.که این موضوع در تخصص وکیل کلاهبرداری مشهد است.

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا