تفاوت اخاذی با زورگیری چیست؟

تفاوت اخاذی با زورگیری چیست؟

اخاذی ترجمه اصطلاح فرانسوی شانتاژ ( Chantage ) می باشد که در لغت به معنای زورگیری ، باج گیری و گرفتن مال ، وجه یا چیزی به زور و تهدید از دیگری ، است لذا در این مقاله تفاوت اخاذی با زورگیری مورد بررسی قرار گرفته شده است .

جرم شناسان همواره از اخاذی به عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد می کنند که این جرم به طور معمول در مناطقی که ساکنان آنها از سطح سواد و تحصیلات کمتری برخوردار هستند ، بیشتر حادث می شود .

در چند سال اخیر ، اخاذی با تهیه فیلم های غیراخلاقی و تهدید به افشای آن ، یکی از طرق اخاذی مدرن شده است .
تفاوت اخاذی با زورگیری

همان طور که عنوان گردید ، در لغت یکی از معانی اخاذی ، زورگیری است لذا زورگیری از مصادیق اخاذی می باشد از این رو ، اخاذی می تواند از طریق زورگیری به عنوان شیوه ای خشونت آمیز یا از طریق روش های دیگری مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ضرر شرافتی ، نفسی و ناموسی انجام شود .

همان طور که بر اساس قانون مجازات اسلامی ، جرمی تحت عنوان اخاذی وجود ندارد ، جرم زورگیری نیز در قانون و مجازات اسلامی تعریف نشده است اما هر دوی این دو جرم ، مشمول ماده ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهند بود که عنوان می کند ؛ هر گاه فردی ، دیگری را به هر نحو ، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی ، شرفی ، مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، خواه اینکه به واسطه ی تقاضای وجه ، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا به حبس دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد