تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری

وکیل مترادف کلمه نماینده است که از طرف شخص دیگری که موکل نامیده می شود اختیار انجام بعضی امور را پیدا می کند. قراردادی که به موجب آن موکل این اختیارات را به وکیل واگذار می نماید، قرارداد وکالت نامیده می شود.

وکلا می توانند از طرف موکل خود در دادگستری حضور داشته باشند و از آنها دفاع کنند . در این میان وکیل برای کاری که انجام می دهد از موکل خود حق الزحمه ای دریافت می کند .

اگر برای پرداخت حق الزحمه ، بین طرفین قرارداد وکالت توافق شده باشد ، ملاک قراداد حق الزحمه می باشد و اگر قراردادی بین طرفین نباشد حق الزحمه مطابق تعرفه قانونی که از طرف قوه قضاییه تصویب شده است می باشد و موکل باید حق الزحمه را بر مبنای آن پرداخت نماید . حق الزحمه در این مورد مطابق شرایط عرف بسته به نوع کاری که انجام داده و مدت زمانی که برای کار صرف نموده محاسبه می شود.

قرارداد وکلالت می تواند به دو صورت انجام شود :

طرفین خود می توانند قراردادی تنظیم کنند و در آن اختیارات وکیل را مشخص کنند و آن را امضا کنند.

همچنین می توانند قرارداد وکالت را به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نمایند.

به استناد سایت دینا حق الوکاله وکلا در دعاوی مالی مطابق تعرفه

دعاوی مالی به دعوایی گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده . به طور کلی در تعریف حق مالی نیز باید گفت که حقی است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول ارزیابی کند.

مطابق تعرفه در دعاوی مالی بهای خاسته یا همان مال که در مورد آن دعوا وجود دارد به صورت زیر می باشد .

ارزش مال تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خاسته ، نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال هفت درصد بهای خاسته ، نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال پنج درصد بهای خاسته ، نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال چهار درصد بهای خاسته و از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد بهای خاسته می باشد .

وکیلی که به صورت مجانی وکالت یکی از خویشان خود را به عهده میگیرد می تواند از ابطال تمبر و پرداخت سهم مرکز ، کانون و صندوق معاف شود.

اگر چند وکیل وکالت یک پرونده بر عهده گیرند و پروانه بعضی از آن ها پروانه کانون وکلا و پروانه بقیه پروانه مرکز وکلا باشد می توانند با توافق هم از فرم وکالت کانون یا مرکز به طور مشترک استفاده کنند و طبق لایحه ای آن را در اختیار دادگاه قرار دهند.

به استناد سایت دینا حق الوکاله وکلا در امور حسبی ، دعاوی خانوادگی و غیر مالی مطابق تعرفه

به اموری گفته می شود که در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود و دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند .

دعاوی خانوادگی نیز به طور کلی مربوط کانون خانواده می باشد که شامل طلاق ، مهریه ، نفقه ، تمکین و مواردی از این قبیل می باشند . کانون خانواده در جهت حفاظت و تقویت بنیان خانوادگی به تصویب رسیده است .

حق الوکاله وکلا در محاسیه این امور شامل تمام دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی

حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال و دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته

به موجب قانون لازم نیست حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال می باشد .

حق الوکاله وکلا در امور کیفری مطابق تعرفه

دعاوی کیفری درحقیقت شاخه ای از حقوق جزا است که شامل جرایم، مجازات ها و قوانین جزایی است دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی می گویند که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است.

حق الوکاله وکلا که جنبه کیفری دارد شامل موارد ریز می باشد :

دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود.

اگر جرم در دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب صورت گرفته باشد :

1. جرم انجام شده موجب سلب حیات ، حبس ابد ، قطع اعضا و یا حبس تعزیری باشد حق الوکاله مطابق تعرفه حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر مبلغ دو میلیارد ریال می باشد.

2. جرم انجام شده موجب مجازات تعزیری درجه 2 و 3 باشد حق الوکاله مطابق تعرفه حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال می باشد .

3. جرایم دیگری که در دو دسته بالا قرار نمی گیرند ولی در صلاحیت دادگاه هستند حق الوکاله مطابق تعرفه حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد.

· اگر جرم در دادگاه کیفری دو و یا دادگاه اطفال و نوجوانان صورت گرفته باشد :

1. جرم انجام شده موجب مجازات های حدود ، دیات و تعزیری درجه 4 و 5 باشد حق الوکاله مطابق تعرفه حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانزده میلیون ریال می باشد.

2. جرم انجام شده موجب مجازات تعریزی درجه 6 باشد حق الوکاله مطابق تعرفه حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال می باشد .

3. جرایم دیگری که در دو دسته بالا قرار نمی گیرند ولی در صلاحیت دادگاه هستند حق الوکاله مطابق تعرفه حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال می باشد.

حق الوکاله وکلا در قرارهای صادره از دادگاه مطابق تعرفه

حق الوکاله وکلا در صورتی که قرارهای کیفری یا حقوقی فسخ شوند و پرونده وارد مرحله رسیدگی اصلی شوند به صورت زیر می باشد :

1. قرار ابطال داد خواسته پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن : یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین

2. قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آز : یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین

3. به قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی : تمام حق‌الوکاله مقرر برای آن حکم

4. قرار سقوط دعوای تجدید نظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن : یک چهارم حق ‌الوکاله مرحله تجدید نظر

5. قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن : یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر

6. حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض : حداقل یک میلیون و حداکثر یکصد میلیون ریال

هزینه سفر وکلا نیز با توافق طرفین بر عهده موکل می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا