تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی که در ایران بیش از نیم قرن سابقه فعالیت دارند ، در درجه اول برای تنظیم روابط مالی مردم ایجاد شدند . همانطور که می دانید اسناد رسمی از اعتبار اثباتی بسیار زیادی به لحاظ حقوقی برخوردار هستند و از به وجود آمدن نزاع های بی مورد جلوگیری می کنند . به بیان ساده تر مالکیت اشخاص را اثبات کرده و به تعهدات و عقود خصوصی رسمیت می بخشند .

دفاتر اسناد رسمی یکی از موسسات اداره ثبت هستند که در ظاهر مستقل عمل می کنند و به قوه قضاییه وابسته نیستند . این دفاتر وظیفه ارائه خدمات در زمینه ثبتی و تنظیم اسناد را عهده دار هستند که برای ارائه هر کدام از این خدمات مستحق دریافت مبلغی با عنوان حق التحریر می شوند .

تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور باید براساس تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از مراجعان خود حق الزحمه دریافت کنند و مجاز به دریافت مبلغی بیش از آنچه در تعرفه مشخص شده نیستند . در ادامه به توضیحاتی در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 99 در خصوص اسناد مالی ، غیر مالی و سایر خدمات ثبتی می پردازیم .

 

تعرفه تنظیم اسناد مالی

به موجب ماده 1287 قانون مدنی : ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشند . ” اسناد رسمی هستند . تعرفه تنظیم این اسناد با توجه به نوع سند و مبلغ آن مطابق با جداول زیر می باشد :

 

  • اسناد مالی

از منظر علم حقوق ، مال به طور کلی به مواردی گفته می شود که قابل تملک بوده و قابلیت اختصاص به شخص یا اشخاصی را داشته باشد .

 

مبلغ سند تعرفه
تا مبلغ پنجاه میلیون ریال مقطوعا 800 هزار ریال
تا مبلغ 200 میلیون ریال نسبت به مازاد 50 میلیون ریال 8در هزار
تا مبلغ 500 میلیون ریال نسبت به مازاد 200 میلیون ریال 5در هزار
تا مبلغ  یک میلیارد ریال نسبت به مازاد 500 میلیون ریال 40در هزار
تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 2در هزار
تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 1در هزار
تا مبلغ 10 میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال %7در هزار
تا مبلغ 20 میلیارد ریال نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال %5در هزار
تا مبلغ 100 میلیارد ریال نسبت به مازاد 20 میلیارد ریال %2در هزار
بیش از 100 میلیارد ریال نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال %4در هزار

 

  •  اسناد اموال منقول

مطابق با ماده 19 قانون مدنی : ” اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است . ” بنابراین اشیائی مانند اتومبیل ، اسکناس ، سهام ، چک و امثالهم اموال منقول به حساب می آیند .

 

مبلغ سند تعرفه
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا 350هزار ریال
تا مبلغ 200 میلیون ریال نسبت به مازاد 10 میلیون ریال 6در هزار
تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد 200 میلیون ریال 4در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 1در هزار

 

  • اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

 

مبلغ سند تعرفه
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا 800هزار ریال
تا مبلغ 50 میلیون ریال نسبت به مازاد 10 میلیون ریال 120در هزار
تا مبلغ 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 50 میلیون ریال 40در هزار
تا مبلغ 200 میلیون ریال نسبت به مازاد 100 میلیون ریال 20در هزار
تا مبلغ 500 میلیون ریال نسبت به مازاد 200 میلیون ریال 12در هزار
تا مبلغ 1 میلیارد ریال نسبت به مازاد 500 میلیون ریال 6در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 3در هزار

 

مطابق قانون به طور کلی سند عبارت است هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قبل استناد باشد . البته اسناد انواع مختلفی دارند که توان اثباتی آن ها را در دادگاه متمایز می کند و همچنین نسبت به برخی از اسناد استنادی در دادگاه ها می توان ادعای انکار یا تردید کرد .

 

تعرفه تنظیم اسناد غیر مالی

بر اساس ماده 124 قانون ثبت اسنادی که تعیین قیمت برای آن ها ممکن نباشد مانند وکالت نامه ها ، تعهد نامه ها ، صلح ، هبه نامه و امثالهم اسناد غیر مالی محسوب شده و تعرفه تنظیم آن ها در دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل می باشد :

 

اسناد غیر مالی تعرفه
وکالت نامه های فروش یا انتقال 1/500/000ریال
سایر وکالت نامه ها 1/000/000ریال
تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه ،متمم قرارداد ، اجاره 1/000/000ریال
تقسیم نامه برای هر واحد مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه نفکیکی 1/000/000ریال
تعهد نامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن تنظیم می شود 200/000ریال
وقف نامه 3/000/000ریال
وصیت نامه 1/500/000ریال
صلح دعاوی قراردادهای غیرمالی 1/000/000ریال
تعویض یا ضم وثیقه 1/200/000ریال
سایر اسناد غیر مالی 800/000ریال

 

یکی از تقسیم بندی های قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعاوی ، تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی است . در دعاوی مالی برای ذی نفع ، حقی که قابل تبدیل شدن به پول یا مالی را داشته باشد وجود دارد و برعکس در دعاوی غیر مالی موضوع دعوا در خصوص مال یا منفعت نیست و مواردی مانند ازدواج ، طلاق و وکالت را در بر می گیرد .

 

تعرفه تنظیم سایر خدمات ثبتی

دفاتر اسناد رسمی به غیر از مواردی که در بالا گفته شد خدمات دیگری نیز ارائه می کنند از قبیل صدور گواهی صحت امضا ، استعلام از سازمان ثبت و مواردی از این دست که تعرفه حق الزحمه تحریر ۹۹ آن ها از قرار زیر می باشد :

 

سایر خدمات ثبتی تعرفه
فک رهن یا فسخ سند 800/000ریال
صدور اجرائیه 2/000/000ریال
صدور اخطاریه 200/000ریال
امور مربوط  به قبوض سپرده 250/000ریال
تهیه رونوشت از ثبت دفتر 400/000ریال
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه 15/000ریال
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل اسناد مالکیت در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد 60/000ریال
صدور گواهی علت عدم ثبت سند 50/000ریال
ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر 500/000ریال
گواهی امضا 300/000ریال
استعلام از سازمان ثبت و سایر ادارات و پاسخ استعلامات 150/000ریال

همانطور که می دانید وکلا برای پیگیری پرونده ها و دفاع از موکلان خود در مراجع قضایی مستحق دریافت حق الزحمه می شوند . در اغلب اوقات حق الوکاله وکلا در قرارداد وکالت که فی مابین وکیل و موکل منعقد می گردد ، مشخص می شود اما در صورتی که در قرارداد بر مبلغی به عنوان حق الزحمه وکیل توافق نشده باشد و یا از عبارت هایی نظیر مطابق تعرفه استفاده شود ، ملاک محاسبه دستمزد ، آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا دادگستری است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا