بهترین وکیل نفقه

نفقه زن چیست؟

با ازدواج و آغاز زندگی مشترک زوجین نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند. یکی از حقوق زن بعد از ازدواج، حق نفقه است. مرد موظف است به زن و فرزندان خود نفقه بپردازد. نفقه به معنی تامین هزینه‌های لازم برای زندگی است که در عقد دائم بر عهده مرد قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر زن برای زندگی به امکاناتی مانند لباس یا غذا و غیره نیاز دارد که مرد موظف است این امکانات را فراهم کند و هزینه زندگی زن را بپردازد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب نفقه درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل نفقه در مشهد
وکیل نفقه در مشهد

نفقه شامل چه مواردی می‌ گردد؟

نفقه  زن شامل همه مواردی است که زن برای ادامه زندگی به آن نیاز دارد. به معنی تامین نیازهای متعارف زن است و شامل مواردی مانند: لباس، غذا، مسکن، لوازم زندگی و اثاث خانه، هزینه بهداشت و درمان و غیره.. است. البته لازم به ذکر است که برخی از امکاناتی که مرد فراهم می‌کند مانند لباس متلعق به زوجه است و او مالک آن است اما در مورد مسکن منظور این است که مرد باید خانه متناسب و درخوری فراهم کند و به این معنی نیست که ملک باید به نام زن باشد.

نحوه محاسبه نفقه چگونه است؟

میزان نفقه به طور دقیق در هیچ‌کجای قانون تعیین نشده است. با این حال نفقه به معنی تامین نیازهای زوجه در حد متعارف است. محاسبه نفقه زن و تعیین مقدار آن برعهده دادگاه است. به عبارت دیگر میزان نفقه با توجه به عرف، عادت مردم یک منطقه، وضعیت مالی مرد و شان خانوادگی زن و نحوه زندگی او پیش از ازدواج تعیین می‌شود. تعیین مقدار آن توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود. در صورت اعتراض به نظر کارشناس، طرفین می‌توانند با ذکر دلایل تا هفت روز برای اعتراض اقدام کنند.

نحوه محاسبه نفقه فرزند

هر فردی که فرزندی دارد موظف است نیازهای متعارف فرزند خود را برآورده کند و نسبت به او حقوق و تکالیفی دارد. کودکان و فرزندان افراد آسیب‌پذیری هستند که به حمایت والدین نیاز دارند. در همین راستا بر طبق قانون پدر موظف به پرداخت فرزند است. به عبارت دیگر حتی اگر حضانت فرزند به عهده مادر یا شخص دیگری غیر ازوالدین باشد، باز هم پدر باید نفقه فرزند خود را بپردازد. اگر پدر توان مالی پرداخت را نداشته باشد و یا از دنیا رفته باشد، پدربزرگ و در مرحله بعد اجداد پدری موظف به پرداخت هستند. اگر هیچ کدام توان مالی نداشتند یا در قید حیات نبودند مادر باید نیازهای زندگی فرزند خود را تامین کند. لازم به ذکر است که معمولا دختران تا قبل از ازدواج و یا مشغول به کار شدن و پسران تا هجده سالگی مشمول نفقه هستند.

نفقه در ایران

نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ايران و اسلام بر عهده شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظيم اصول و ضوابط بسياري از موضوعات يا تقريبا بيشتر موضوعات و مسائل قانون مدني مخصوصا در باب احکام نکاح است، تامين هزينه خانواده از جمله کليه مخارج شخصي زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در اين زمينه هيچگونه تعهد يا مسووليتي نخواهد داشت هر چند زوجه از ثروت فراواني برخوردار باشد.
بنابراين شوهر حق ندارد از تامين هزينه نيازهاي شخصي زن به علت دارا بودن و بي نياز بودن زن خودداري کند. اين حکم در حقوق ايران بدون ترديد اعمال مي گردد
.
به عبارت ديگر تکليف شوهر در پرداخت نفقه زوجه دائم چه در حقوق اسلام و چه در سيستم حقوقي ايران جزء احکام مسلم و تخلف ناپذير است و در حقوق اسلام مستندات اين حکم آيات قران و اخبار و روايات موثق واصله در اين زمينه است. بنابراين حکم شارع اسلام که مبناي قواعد قانوني مدني ايران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغيير نيست و اگر بر زوجه دائم در هنگام انعقاد عقد ازدواج يا قبل و بعد از ازدواج شرط شود که نفقه و تامين هزينه شخصي زن در صورت ثروتمند و بي نياز بودن از جهت مالي بر عهده خود زوجه باشد چنين شرطي به علت مخالفت با حکم مسلم شرعي و در نتيجه به علت خلاف ضابطه آمده در سيستم حقوقي ايران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظايف زناشويي بدون عذر موجه استحقاق دريافت نفقه و هزينه زندگي شخصي خود را از شوهر خواهد داشت
.

مواردی که در خصوص نفقه زوجه حایز اهمیت است:

– نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است صرف نظر از نیاز مالی زوجه یا عدم، شاغل بودن یا نبودن زوجه ، اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد قرار می گیرد که شخص مستحق انفاق، محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد.

– میزان نفقه زوجه با توجه به وضعیت زن تعیین می شود، اما میزان نفقه اقارب به میزانی است که نیاز ها ی مستحق نفقه تامین گردد، البته تا جایی که شخص ملزم به انفاق توانایی و پرداخت آن را داشته باشد.

– نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است

– زوجه می تواند نفقه زمان های گذشته را نیز مطالبه کند یعنی برای مطالبه نفقه معوقه طرح دعوا کند، اما نفقه اقارب فقط نسبت به زمان حاضر و آینده قابل مطالبه است و اقارب نمی توانند نفقه معوقه را مطالبه کنند به عبارت دیگر نفقه اقارب فقط از زمان تاریخ طرح دعوا به بعد قابل مطالبه است.

– طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و بردیون شوهر مقدم می باشد غیر از دینی که وثیقه داشته باشد بر طلب زن از بابت نفقه مقدم است. نفقه زن حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تامین اجتماعی مقدم خواهد شد

– همچنین بر طبق ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

– در صورت طلاق،اگر طلاق از نوع طلاق رجعی باشد، یعنی طرفین حق رجوع به یکدیگر را داشته باشند، در طول دوران عده که بسته به نوع طلاق بین 2 تا 3 طهر (دوران قاعدگی) می باشد، مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است. اما در سایر انواع طلاق که از نوع غیر رجعی است، مرد تکلیفی به پرداخت نفقه پس از طلاق ندارد

– در صورتی که طلاق بائن باشد یعنی مرد نتواند در مدت عده به زن رجوع کند یا نکاح در اثر وجود عیبی در مرد یا زن فسخ گردد شوهر الزامی به پرداخت نفقه زمان عده ندارد. ولی اگر زن حامله باشد در هر حال تا مدتی که وضع حمل نکرده است حق گرفتن نفقه دارد، زیرا به موجب ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حامله بودن که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

– به موجب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی زوجه درایام عده وفات مستحق دریافت نفقه نیست ولو حامله باشد، زیرا با فوت شوهر، رابطه زوجیت منحل شده و اموال شوهر پس از فوت متعلق حق ورثه قرار می‌گیرد. به موجب ماده مذکور در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است پرداخت می‌گردد. در صورت نیاز زن و تمکن فرزندان یا ابوین وی (پدر و مادر) باید نفقه به زن پرداخت گردد که نفقه مذکور تابع نفقه اقارب است نه نفقه زوجه و قواعد مربوط به نفقه اقارب در خصوص آن اعمال می‌گردد. اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن جداگانه تعیین کند در این صورت مادام که زن در بازگشت به منزل شوهر معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. البته در این حالت زن در انتخاب مسکن جداگانه آزاد نیست و این انتخاب باید به تراضی طرفین یا حکم دادگاه باشد.

نحوه ی مطالبه نفقه زوجه

– به موجب ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می نماید :

ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه

الف- الزام شوهر به پرداخت نفقه از طریق قضایی

ب- طلاق در صورت عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه

واضح است، استنکاف از پرداخت نفقه آینده مجوز طلاق باشد زیرا مبنای طلاق در این مورد عدم امکان ادامه زندگی زناشویی به دلیل عدم تامین نیازهای مالی زن است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند البته نفقه گذشته زن هم دینی بر عهده شوهر است که باید پرداخت شود.

مدارک لازم جهت دعوای مطالبه نفقه

– عقدنامه یا رونوشت آن

– مدارک شناسایی زوجه

– به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می شود. استنکاف از پرداخت نفقه گذشته زن مجوز مجازات کیفری شوهر نیست و خودداری از پرداخت نفقه آینده مجوز مجازات کیفری است ، نفقه گذشته فقط دارای ضمانت اجرای مدنی است.

طرح شکایت به طریق کیفری هزینه دادرسی کمتری نسبت به طرح دعوای حقوقی دارد.

 

مدارک لازم جهت شکایت کیفری ترک انفاق

– عقدنامه یا رونوشت آن

– مدارک شناسایی زوجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا