اشنایی با اصطلاحات حقوقی در قانون 3

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،  از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست،

بنابراین آموزش مباحث و اصطلاحات حقوقی و قضایی د رراستای آشنایی  عموم مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در ادامه برخی از این اصلاحات تشریح شده است.
مهر:
مال معینی است كه زوج به زوجه در عقد نكاح می دهد و انواع مختلف دارد.
مهر المتعه :
اگر در عقد نكاح مهری ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد به زن مهر المتعه تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المتعه وضعیت و حال مرد از حیث فقر و غنا ملاحظه می شود.
 مهر المثل :
هر گاه هنگام عقد نكاح مهریه تعیین نشود و پس از نیدكی و قبل از تراضی بر مهریه ای معین بر حسب شرافت و وضعیت خانوادگی زوجه و اوضاع و احوال او مهریه تهیه می شود.
مهر المسمی :
مهری كه در عقد نكاح معین شده یا تعیین آن به شخص ثالث واگذار می شود
نسب :
رابطه شخصی به دیگری از طریق ولادت مانند پدر و پسر و یا بواسطه خویشاوندی مثل دو برادر.
ورقه استشهادیه :
اشتهادیه ورقه ای است رسمی یا عادی كه گواهان شهادت خود را در آن به خط خود یا دیگری نوشته باشند
وصیت تملیكی :
به موجب آن كسی عین یا منفعت مال خود را برای زمان پیش از مركش به طور مجانی به دیگری می دهد
 ولی :
 كسی كه به حكم قانون اختیار دیگری را در قسمتی از امور داراست
 ولی قهری :
ولایت پدر یا جد پدری نسبت به صغیر
 ابلاغ:
رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه, اجرای حكم, اجراء سند و… به اطلاعت شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی
 اتلاف :
از بین بردن مال دیگری را گویند, چه قسمتی از یك مال باشد و چه تمام آن, با اتلاف مال دیگری برای اتلاف كننده مسئولیت مدنی ایجاد می شود چه تلف عمدی چه غیر عمدی باشد. یعنی فرقی نمی كند كسی عمداً خانه دیگری را آتش بزند یا با روشن كردن آتش بیش از حد متعارف در حیات منزل خود بدون آنكه قصد آتش سوزی منزل دیگری را داشته باشد آتش به خانه دیگری سرایت كرده و موجب اتلاف شود.